- Behöver EU-frågan belysas? Har vi den kunskap som vi behöver? Får vi den information som vi borde ha?

- Frågorna är många men svaren inte alltid så lätta att finna. Jag har inte svaren men skall försöka hjälpa till med belysningen.

 
Hur stor del av EU:s budget går till jordbruket och vart går pengarna?

Sverige betalar årligen mellan 25-30 miljarder kronor i EU-avgift. Enligt regeringens beräkning betalade Sverige 2007 exempelvis 26,6 miljarder kronor i EU-avgift och fick tillbaka cirka 13 miljarder kronor - ungefär hälften. Pengarna som vi får tillbaka går främst till jordbruket. EU:s totala budget för 2008 uppgick till ungefär 1 140 miljarder kronor. Av denna summa går cirka 45 procent till jordbruket/landsbygdsutveckling (som i hög grad är ett annat ord för jordbruksstöd).

Jordbruket/landsbygdsutveckling är alltså det område som främst får EU-pengar, cirka 500 miljarder kronor per år. Vart går då dessa pengar? Till vilka jordbruksföretag? Till vilka personer? Svaret får man på sidan http://farmsubsidy.org/listx/sweden/all/all/all/-1

Danisco Sugar och Arla Foods ligger i topp. Observera att summan som står efter företagen gäller för en tidsperiod på flera år. Klicka på företagets namn för att se den summa företaget fick från EU för ett visst år. Företag som Danisco och Arla får i hög grad pengarna för exportbidrag - så att de kan avsätta produkterna på andra länders marknader (utanför EU).

Europaparlamentet röstade i slutet av förra året för ett återinförande av tobaksstödet till odling av tobak som är av en så dålig kvalitet att det mesta exporteras utanför EU. Stödet är på ca 9 miljarder kronor per år och avses att fasas ut med början år 2011.
________________________________

 
 Skulle vi kunna använda pengarna på ett annat sätt?

De pengar vi i dag betalar i EU-avgift motsvarar ca 3 300 kronor per medborgare. Tar vi bort jordbruksstödet och skär ner några andra kostnader så skulle det gå att få ner EU-avgiften till ca 1 650 kronor per person.

Om dessa pengar i stället kunde gå till kommunerna för insatser i barnomsorg, skola, äldrevård, etc ger följande exempel en fingervisning om effekterna av ett avskaffat jordbruksstöd.

Exempel: Upplands Väsby 38 000 innevånare gånger 1 650 kronor, dividerat med årskostnad per anställd (lön + soc.kostn.) 333000 kronor ger 188 nya anställningar.
(38000 * 1650 / 333000 = 188,3)
_________________________________

 
 


Skall EU bestämma hur många träd det skall få finnas i en svensk kohage eller förbjuda oss att använda glödlampor?

Beträffande träden i våra beteshagar, läs vad som skrivs i några landsortstidningar, Gefle Dagblad och Blekinge Läms Tidning:

http://gd.se/nyheter/sandviken/1.817398 och http://blt.se/nyheter/blekinge/sveriges-gronskande-beteshagar-ar-hotade(1155616).gm

Beträffand glödlampsförbudet så har jag inte sett någon kalkyl som tillgodoräknar den värmeeffekt som glödlampan ger och som i en stor del av användningstillfällena minskar energiåtgången av el och olja för uppvärmning i hem och hushåll. Att öka användningen av kvicksilver verkar inte helt i takt med miljötänkandet. Naturligtvis skall vi sträva efter energisnålare tekniker men att förbjuda glödlampan samtidigt som de långväga godstransporterna på land och i luften fortsätter oförminskat.
_________________________________

 
 
Är EU-valet viktigt för oss?


Vet ni att dubbelt så många lagar numera beslutas i Bryssel som i Sveriges riksdag? Eller att vår beslutanderätt som i riksdagen var 100 procent i Bryssel är mindre än 2 procent? Läs Björn von der Esch artikel.

http://www.junilistan.se/?p=0;106&action=readArticle&id=3921&m=66
_________________________________

 
 


Skall vi behålla kronan eller gå över till Euro?

Läs Sören Wibes artikel om att kronan räddar kvar 50 000 jobb i Sverige.

http://www.junilistan.se/?p=106&action=readArticle&id=3973
_________________________________

 
 Varför får vi inte uttrycka vår mening genom allmänt val av Lissabonfördragets godkännande?


Beror det på att våra politiker inte tror att vi medborgare kan förstå fördelarna med fördraget, eller att en folkomröstning med stor sannolikhet skulle innebära ett nej till den utökade EU-makten? Det är näst intill förolämpande att våra politiker inte vill lyssna på folkviljan i en så viktig fråga där EU:s makt förstärks och medlemsländernas vetorätt, dvs. möjligheten att självständigt säga nej till nya EU-lagar, försvinner inom 68 områden.
_________________________________

 
 För att få veta mer om alternativen till en ökat överstatlighet och viljan att låta enskilda länder fatta beslut och stifta lagar utifrån den tradition och kunskap som finns i landet, gå in på Junilistans hemsida:
http://www.junilistan.se/

Gå även in på YouTube och se korta intervjuer med Nils Lundgren och Sören Wibe: http://www.youtube.com/junilistantv

 
 


För den som vill veta lite mer om varför Junilistan finns och om den verkligen uträttar någonting i EU, så har jag tagit med några korta stycken ur Nils Lundgren och Hélène Goudins "Rapport från Bysans".

Styckena är i pdf-format och nås här: Bakgrund och Junilistan bland de mest aktiva i EU