Maskrosen sig för bröstet slår
Sträcker sig och säger nu är det vår
I gräsmattan man den ej kan tåla
Men ändå morsk naturen den måla

  Rosor är röda, violer är blå
Små mycket små, men syns ändå
 
  Gullvivan: "Nyckeln till min himmel ligger i Ditt änglalika hjärta."

Från G.W. Gessmanns förteckning (år 1899)
över växter och deras betydelse

 
  Ormöga är namnet jag oförskyllt fått
Hoppas att ingen vänder sig bort
 
  Näva är släktet, ni rikligt mig ser
Men plockan mig ej då vissnar jag ner
 
  Växter man i trädgårn avla
Får här bli en liten tavla